• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

Farské oznamy – 28. nedeľa v období cez rok

13. 10. 2019 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka. Št – Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka. Pia – Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok. Ne – 29. nedeľa v období cez rok – Misijná nedeľa.   Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu kostola. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať. Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude celoslovenská Zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť...

In Farské oznamy, by 14.10.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 27. nedeľa v období cez rok

06. 10. 2019 27. nedeľa v cezročnom období   Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Ružencovej Panny Márie, spomienka. Pia – Sv. Jána XXIII, pápeža, ľubovoľná spomienka. Ne – 28. nedeľa v období cez rok.   Dnes bude vo farskom kostole o 14.00 hod. modlitba sv. ruženca. Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Zbierka na opravu kostola. Do konca mesiaca budú bývať sv. omše o 17:00 hod. v týždni, pokiaľ nebude vyhlásené inak. Sv. omše cez víkend zostávajú...

In Farské oznamy, by 07.10.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 26. nedeľa v období cez rok

29. 09. 2019   Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka. Ut – Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spom. St – Svätých anjelov strážcov, spomienka. Pia – Sv. Františka Assiského, spomienka. Ne – 27. nedeľa v období cez rok.   Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii. Pred sv. omšami počas mesiaca sa budeme  modlievať modlitbu sv. ruženca a Loretánske litánie. V nedeľu modlitba ruženca bude bývať...

In Farské oznamy, by 30.09.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 25. nedeľa v období cez rok

22. 09. 2019   Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka. Pia – Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka. Ne – 26. nedeľa v období cez rok.   Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu kostola.  Spolu ste obetovali 331,23 €. Bohuznáma osoba obetovala na kostol 50,- €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať. Kto má záujem o nástenné a stolové kalendáre zo SSV, môže sa zapísať na...

In Farské oznamy, by 23.09.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 24. nedeľa v období cez rok

15. 09. 2019 Sedembolestnej Panny márie   Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka. Pia – Sv. Ondreja Kima Taegona a Pavla Chonga Hasanga a spol.,muč., sp. So –  Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok. Ne – 25. nedeľa v období cez rok.   Zo SSV nám zaslali podielové veci. Členské za rok je 8,- €. Členovia SSV si môžu tieto veci prevziať po sv. omšiach v sakristii. Dnes po sv. omšiach bude...

In Farské oznamy, by 16.09.2019 , 0 komentárov