• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

Farské oznamy – 15. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, sviatok hl.patr.diecézy. Ne – 16. nedeľa v období cez rok. Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu farského kostola. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať. Sväté omše: Po      8:00 Za veriacich Ut    18:30 Na úmysel darcu St     18:30 Na úmysel darcu Št     18:30 KR + Helena Rendeková Pia   18:30 Za veriacich So    18:00 KR + Helena a Ľudovít Hlobeň, Štefánia Mitická...

In Farské oznamy, by 16.07.2018 , 0 komentárov

Farské oznamy – 14. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: St – Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok. Ne – 15. nedeľa v období cez rok.   Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Zbierka na opravu kostola. V sobotu 14. júla 2018 o 14:30 hod. sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu. Pochodu sa môžu zúčastniť tí, ktorí sa neboja ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. Program pre deti...

In Farské oznamy, by 09.07.2018 , 0 komentárov

Farské oznamy – 13. nedeľa v období cez rok

01. 07. 2018 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Návšteva Panny Márie, sviatok. Ut – Sv. Tomáša, apoštola, sviatok. Št – Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť Ne – 14. nedeľa v období cez rok. Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Spolu ste obetovali 64,40 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať. V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci júl. Sv. spoveď bude ako obvykle pred sv. omšami.  Spovedať...

In Farské oznamy, by 02.07.2018 , 0 komentárov

Farské oznamy – 12. nedeľa v období cez rok

Narodenie Jána Krstiteľa Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Št – Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka. Pia – Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok. Ne – 13. nedeľa v období cez rok.   Dnes po sv. omšiach je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať Na budúcu nedeľu pozývam žiakov a študentov poďakovať Pánu Bohu pri svätej omši o 8:30 hod. za uplynulý školský rok.   Sväté omše: Po   ...

In Farské oznamy, by 26.06.2018 , 0 komentárov

Farské oznamy – 11. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Št – Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka. Ne – Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť. Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu farského kostola. Spolu ste obetovali 167,32 €  Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať. Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Sväté omše: Po      7:00 Na úmysel darcu Ut    18:30 Na úmysel darcu St     18:30 + z „Katolíckej akcie“ Št    ...

In Farské oznamy, by 18.06.2018 , 0 komentárov