• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

Farské oznamy – 23. nedeľa v období cez rok

09.09.2018 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: St– Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka. Št – Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. Pia – Povýšenie Svätého Kríža, sviatok. So – Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť. Ne – 24. nedeľa v období cez rok.   Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Môžete ho objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle...

In Farské oznamy, by 10.09.2018 , 0 komentárov

Farské oznamy – 22. nedeľa v období cez rok

02. 09. 2018 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka. Pia – Sv. košických mučeníkov, spomienka. So – Narodenie Panny Márie, sviatok. Ne – 23. nedeľa v období cez rok.   V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci september. Sv. spoveď bude ako obvykle pred sv. omšami. Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 8:30 v Z. V piatok pozývam na sv. omšu birmovancov a po nej bude ďalšia birmovanecká príprava. Zo SSV zaslali...

In Farské oznamy, by 03.09.2018 , 0 komentárov

Farské oznamy – 21. nedeľa v období cez rok

26.08.2018 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Moniky, spomienka. Ut – Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. St – Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka. Ne – 22. nedeľa v období cez rok.   Dnes je v našej farnosti výročná farská poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená vo farskom kostole od 14:00 do 15:00 hod., kedy sa pomodlíme Ruženec k Božiemu milosrdenstvu a bude ukončenie poklony. Nájdime si čas a príďme pokľaknúť pred Sviatostného Spasiteľa. Na budúcu nedeľu...

In Farské oznamy, by 27.08.2018 , 0 komentárov

Farské oznamy – 20. nedeľa v období cez rok

19. 08. 2018 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka. Ut – Sv. Pia X, pápeža, spomienka. St – Panny Márie Kráľovnej, spomienka. Pia – Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok. Ne – 21. nedeľa v období cez rok.   Minulú nedeľu po sv. omši bola Zbierka na opravu farského kostola. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať. Na budúcu nedeľu bude poobede farská poklona. Bližší čas oznámim budúcu nedeľu. Chcem sa...

In Farské oznamy, by 20.08.2018 , 0 komentárov

Farské oznamy – 19. nedeľa v období cez rok

12.08. 2018 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:   Ut – Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka. St – Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok. Ne – 20. nedeľa v období cez rok.   Dnes sú vo farnosti „Zliechovské odpustky“, za obvyklých podmienok – sv. spoveď (môže byť aj na prvý piatok), sv. prijímanie a modlitba Otče náš, Verím v Boha a na úmysel Sv. Otca môžeme získať plnomocné odpustky. Po sv. omši je Zbierka na opravu...

In Farské oznamy, by 13.08.2018 , 0 komentárov