• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

Farské oznamy – 13. cezročná nedeľa

28. 06. 2020 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok. Št – Návšteva Panny Márie, sviatok. Pia – Sv. Tomáša, apoštola, sviatok. Ne – Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť.   V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci júl. Sv. spoveď bude ako obvykle pred sv. omšami.  Spovedať nevládnych a chorých po domoch budem v piatok od 9:00 hod. v Zliechove. V nedeľu na slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude svätá...

In Farské oznamy, by 29.06.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 11. cezročná nedeľa

14. 06. 2020 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Pia – Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť. So – Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka. Ne – 12. nedeľa v období cez rok.   Dnes po sv. omšiach je Zbierka na kostola. Túto zbierku použijeme na zaplatenie faktúry za zimné obdobie a na zaplatenie Dane z príjmu farnosti za rok 2019. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať.   Sväté omše: Po     8:00 Na úmysel kňaza Ut    18:30 + Pavol Pružinec...

In Farské oznamy, by 15.06.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Nedeľa Najsvätejšej Trojice

07. 06. 2020 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Št – Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť, prikázaný sviatok (Božie telo). So – Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka. Ne – 11. nedeľa v období cez rok.   Vo štvrtok na sviatok Božieho tela bude sv. omša v KR ráno o  8:00 hod.  a v Zliechove o  18:30 hod. V Kopci bude v stredu o 18:00 hod. Poprosím vo štvrtok pripraviť oltáriky podľa počasia okolo kostola. Deti poprosím, aby si doniesli lupienky...

In Farské oznamy, by 08.06.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – nedeľa Zoslania Ducha Svätého

31. 05. 2020 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Preblahoslavenej PM, Matky Cirkvi, spom. alebo Svätodušný pondelok. St – Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka. Št – Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok. Pia – Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka. Ne – Najsvätejšej Trojice, slávnosť.   Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na katolícke masmédia. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať. V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci jún. Možnosť sv....

In Farské oznamy, by 01.06.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 7. veľkonočná nedeľa

24. 05. 2020 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka. Ne – Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť.   Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu kostola. Dnes je po sv. omšiach Zbierka na katolícke masmédia. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať. Pretože na budúcu nedeľu bude v našej farnosti 1.sv.prijímanie, tak budú zmenené sv. omše – v sobotu bude o 17:00 v KR a v Kopci o 18:00 hod. V nedeľu bude sv. omše o 8:30...

In Farské oznamy, by 25.05.2020 , 0 komentárov