• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

Farské oznamy – 15. nedeľa v období cez rok

14. 07. 2019 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. Ut – Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka. St – Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, sviatok hl.patr.diecézy. Ne – 16. nedeľa v období cez rok.   Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu farského kostola. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať. Skalka pri Trenčíne sa aj tohto roku pripravuje na Hlavnú púť k diecéznym patrónom a našim...

In Farské oznamy, by 12.07.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 14. nedeľa v období cez rok

07. 07. 2019   Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Št – Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok. Ne – 15. nedeľa v období cez rok.   Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať. Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Zbierka na opravu kostola. Počas leta, ak nebude vyhlásené inak, sv. omša vo štvrtok v KR bude bývať ráno o 8:00 hod.   Sväté omše: Po   ...

In Farské oznamy, by 08.07.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 13. nedeľa v období cez rok

30. 06. 2019 Farské oznamy 13. nedeľa v období cez rok Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Návšteva Panny Márie, sviatok. St – Sv. Tomáša, apoštola, sviatok. Pia – Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť Ne – 14. nedeľa v období cez rok.   Pred dvoma týždňami  po sv. omšiach bola Zbierka na opravu farského kostola. Dnes po sv. omšiach je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať. V nasledujúcom týždni...

In Farské oznamy, by 01.07.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 12. nedeľa v období cez rok

23. 06. 2019   Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po– Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť. Pia – Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť. So – Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok. Ne – 13. nedeľa v období cez rok.   Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Na budúcu nedeľu pozývam žiakov a študentov poďakovať Pánu Bohu pri svätej omši o 8:30 hod. za uplynulý školský rok.   Sväté omše: Po     ...

In Farské oznamy, by 24.06.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – Nedeľa Najsvätejšej Trojice

16. 06. 2019 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Št – Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť, prikázaný sviatok (Božie telo). Pia – Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka. Ne – 12. nedeľa v období cez rok.   Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu farského kostola. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať. Vo štvrtok na sviatok Božieho tela bude sv. omša v KR ráno o  8:00 hod.  v Kopci o 17:00 hod. a v Zliechove o  18:30 hod. Poprosím...

In Farské oznamy, by 17.06.2019 , 0 komentárov