Farár farnosti: PaedDr. Milan Kozák

adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Vavrinca, Zliechov č.76, 018 32 Zliechov

tel.: 042/447 44 15

mobil: 0903/574 577

email: zliechov@nrb.sk

web: http://zliechov.nrb.sk