Filiálky : Košecké Rovné, Kopec

Zliechov:

.                             Zimný čas                                Letný čas

Pondelok:               8.00                                           8.00

Utorok:                   16.00                                         18.30

Stredu:                    16.00                                         18.30

Piatok:                    16.00                                         18.30

Nedeľa:                   8.30                                            8.30

Spovedám v týždni ½ hodinu pred sv. omšou a v piatok býva po sv. omši adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

 

Košecké Rovné:

Štvrtok:                                    16.00                                        08:00

Sobotu/Nedeľu:                  17.00/10.00                        18.00/10.00

Spovedám na požiadanie  pred sv. omšou a na prvý štvrtok 20 minút pred sv. omšou.

Kopec:

Sobotu/Nedeľu: 17.00/10.00                        18.00/10.00

Spovedám na požiadanie pred sv. omšou.

Sv. omše v Košeckom Rovnom a v Kopci sa cez víkend striedajú podľa parného a nepárneho týždňa!

 

Na prvý piatok spovedám dopoludnia chorých a nevládnych po domoch.