Farské oznamy – Slávnosť Najsvätejšej trojice

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:   Št – Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť, prikázaný sviatok. Ne – 9. nedeľa v období cez rok.   Minulú nedeľu bola Zbierka na opravu farského kostola Spolu ste obetovali 163,20...

Farské oznamy – Zoslanie ducha svätého

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:   Končí sa veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlí modlitba Anjel Pána. Po – Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka a tiež u nás je to Svätodušný pondelok. Št – Nášho Pána...

Farské oznamy – 7. Veľkonočná Nedeľa

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:   Pia – Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka. So – Sv. Mateja, apoštola, sviatok. Ne – Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť.   Dnes po sv. omšiach je Zbierka na katolícke...

Farské oznamy – 6. Veľkonočná Nedeľa

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. Ut – Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok. Št – Nanebovstúpenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok. Ne – 7. veľkonočná nedeľa.   Budúcu nedeľu...

Farské oznamy – 5. Veľkonočná Nedeľa

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:   Po – Sv. Marka, evanjelistu, sviatok. Pia – Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,patrónky Európy,sviatok. Ne – 6. veľkonočná nedeľa.   Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na...

Farské oznamy – 4. Veľkonočná Nedeľa

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:   So – Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka. Ne – 5. veľkonočná nedeľa.   Pred dvoma týždňami bola Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Spolu ste obetovali 74,50 €. Dnes po...