Farské oznamy – 11. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka. Ne – 12. nedeľa v období cez rok.   Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu farského kostola. Za vaše milodary...

Farské oznamy – 10. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: So – Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka. Ne – 11. nedeľa v období cez rok.   Tento týždeň do štvrtku máme v našej farnosti Obnovu Ľudových misií. Pozývam Vás, drahí bratia a sestry prežiť...

Farské oznamy – 9. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: St – Sv. Justína, mučeníka, spomienka. Pia – Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť. So – Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka. Ne – 10. nedeľa v období cez rok.   Májová pobožnosť bude...

Farské oznamy – Slávnosť Najsvätejšej trojice

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:   Št – Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť, prikázaný sviatok. Ne – 9. nedeľa v období cez rok.   Minulú nedeľu bola Zbierka na opravu farského kostola Spolu ste obetovali 163,20...

Farské oznamy – Zoslanie ducha svätého

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:   Končí sa veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlí modlitba Anjel Pána. Po – Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka a tiež u nás je to Svätodušný pondelok. Št – Nášho Pána...