Farské oznamy – 2. veľkonočná nedeľa

Nedeľa božieho milosrdenstva Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Zvestovanie Pána, slávnosť. St – Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka. Ne – 3. veľkonočná nedeľa.   Minulú nedeľu po svätých omšiach bola veľkonočná ofera. Spolu...

Farské oznamy – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

  Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ne – 2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva.   Dnes po svätých omšiach je  Veľkonočná ofera. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať. Až do budúcej nedele...

Farské oznamy – KVETNÁ NEDEĽA

  Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov. Spolu ste obetovali 55,00 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať. Počas veľkonočné trojdnia, obrady budú sa...

Farské oznamy – 5. pôstna nedeľa

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť. Ne – Kvetná nedeľa.   Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu kostola. Spolu ste obetovali 95,30 €. Dnes po...

Farské oznamy – 4. pôstna nedeľa – LAETARE

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ne – 5. pôstna nedeľa – Smrtná. Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu kostola. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať. Dnes popoludní o 14:00 hod. je vo...

Farské oznamy – 3. pôstna nedeľa

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ne – 4. pôstna nedeľa – Laetare.   Dnes popoludní o 14:00 hod. je vo farskom kostole krížová cesta. Na budúcu nedeľu po sv. omši bude Zbierka na opravu kostola.  ...