Farské oznamy – 22. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Terézie z Kalkaty, panny a rehoľnice, ľub. spom. (Matky Terezy). Št – Sv. košických mučeníkov, spomienka. Pia – Narodenie Panny Márie, sviatok. Ne – 23. nedeľa v období cez...

Farské oznamy – 21. nedeľa v období cez rok

  Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. Ut – Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka. Pia – Prvý piatok v mesiaci. Ne – 22. nedeľa v období cez rok.         ...

Farské oznamy – 20. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Pia X, pápeža, spomienka. Ut – Panny Márie Kráľovnej, spomienka. Št – Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok. Ne – 21. nedeľa v období cez rok.   Minulú nedeľu po...

Farské oznamy – 19. nedeľa v období cez rok

  Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka. Ut – Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok. So – Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka. Ne – 20....

Farské oznamy – 18. nedeľa v období cez rok

Premenenie pána Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Dominika, kňaza, spomienka. St – Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, patr. Európy, sviatok. Št – Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok. Pia – Sv. Kláry,...

Farské oznamy – 17. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienky. Ut – Sv. Alfonza Máriu de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. St – Porciunkuly Pia – Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka. Ne –...