Farské oznamy – 20. cezročná nedeľa

16. 08. 2020   Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Št – Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka. Pia – Sv. Pia X, pápeža, spomienka. So – Panny Márie Kráľovnej, spomienka. Ne – 21. nedeľa v období...

Farské oznamy – 19. cezročná nedeľa

09. 08. 2020 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok. Ut – Sv. Kláry, panny, spomienka. Pia – Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka. So – Nanebovzatie Panny...

Farské oznamy – 18. cezročná nedeľa

02. 08. 2020 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka. Št – Premenenie Pána, sviatok. So – Sv. Dominika, kňaza, spomienka. Ne – 19. nedeľa v období cez rok –...

Farské oznamy – 17. cezročná nedeľa

26. 07. 2020 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka. St – Sv. Marty, spomienka. Pia – Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienky. So – Sv. Alfonza Máriu de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi,...

Farské oznamy – 16. cezročná nedeľa

19. 07. 2020 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: St – Sv. Márie Magdalény, sviatok Št – Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok So – Sv. Jakuba, apoštola, sviatok. Ne – 17. nedeľa v období cez rok....

Farské oznamy – 15. cezročná nedeľa

12. 07. 2020 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: St – Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. Št – Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka. Pia – Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, sviatok hl.patr.diecézy. Ne –...