Farské oznamy – 4. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: St – Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka. Pia – Obetovanie Pána, sviatok – Hromnice. So – Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka. Ne – 5. nedeľa v období cez rok.  ...

Farské oznamy – 3. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: St – Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. Št – Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok. Pia – Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka. Ne – 4. nedeľa v období cez rok....

Farské oznamy – 2. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: St – Sv. Antona, opáta, spomienka. Ne – 3. nedeľa v období cez rok.   Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu farského kostola. Za vaše milodary vopred úprimné Pán...

Farské oznamy – Krst Pána

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Dnes sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok. Ne – 2. nedeľa v období cez rok. Vo štvrtok máme kňazskú rekolekciu, sv. omša večer v KR nebude.         Na budúcu nedeľu...

Farské oznamy – nedeľa Svätej Rodiny

  Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Bohorodičky Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok. Ut – Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, bis. a uč. Cirkvi, spom. St – Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka. So – Zjavenie...