Farské oznamy – 19. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Dominika, kňaza, spomienka. Ut – Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, patr. Európy, sviatok. St – Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok. Št – Sv. Kláry, panny, spomienka....

Farské oznamy – 18. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. Ut – Porciunkuly. Št – Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka. Pia – Prvý piatok v mesiaci. So –...

Farské oznamy – 17. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Jakuba, apoštola, sviatok. Ut – Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka. St – Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka. Pia – Sv. Marty, spomienka. Ne – 18. nedeľa...

Farské oznamy – 15. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok. Pia – Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. Ne – 16. nedeľa v období cez rok.   Minulú nedeľu po sv. omšiach bola...

Farské oznamy – 14. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť. St – Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka. Ne – 15. nedeľa v období cez rok.   Dnes po sv. omšiach bude...

Farské oznamy – 13. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka. St – Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok. So – Návštevy Panny Márie, sviatok. Ne – 14. nedeľa v období cez rok....