Farské oznamy – 19. cezročná nedeľa

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok patróna našej farnosti. Ut – Sv. Kláry, panny, spomienka. Pia – Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka. So – Nanebovzatie Panny Márie,...

Farské oznamy – 18. cezročná nedeľa

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:   Ut – Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka. Št – Premenenie Pána, sviatok. So – Sv. Dominika, kňaza, spomienka.. Ne – 19. nedeľa v cezročnom období.   Dnes je „Porciunkuly“ ...

Farské oznamy – 17. cezročná nedeľa

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:   Po – Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka. St – Sv. Marty, spomienka. Pia – Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka. So – Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.....

Farské oznamy – 16. cezročná nedeľa

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: St – Sv. Márie Magdalény, spomienka. Št – Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok. So – Sv. Jakuba, apoštola, sviatok. Ne – 17. nedeľa v cezročnom období.   Minulú nedeľu po...

„Katolícka akcia“ 17.júna 2015

Spomienka začala sv. omšou v Kostole sv. Vavrinca, ktorú celebroval miestny farár PaedDr. Milan Kozák, po ktorej nasledoval program a kladenie venca pri pamätnej tabuli umiestnenej na priečelí farského kostola, ktorý moderovala predsedníčka miestnej oblasti...