Farské oznamy – 4. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka. Št – Obetovanie Pána, sviatok – Hromnice. Pia – Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka. Ne – 5. nedeľa v období cez rok.  ...

Farské oznamy – 3. nedeľa v období cez rok

  Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. St – Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok. Št – Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka. So – Sv. Tomáša Akvinského, kňaza...

Farské oznamy – Nedeľa Krstu Krista Pána

  Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Dnes končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok. Ne – 2. nedeľa v období cez rok. Vo štvrtok máme kňazskú rekolekciu, sv. omša večer v KR nebude.          Na budúcu nedeľu...

Farské oznamy – Štatistika za rok 2016

Vo farnosti – bolo pokrstených 20 detí – 1. sv. prijímaní tento rok nebolo – sviatosť manželstva uzavrelo 5 párov – bolo pochovaných 17 ľudí, 9 v Zliechove, 4 v Kopci, 4 v KR. Z týchto 17 zosnulých...

Farské oznamy – Nedeľa Bohorodičky Panny Márie

  Farské oznamy Bohorodičky panny Márie Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, bis. a uč. Cirkvi, spom. Ut – Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka. Pia – Zjavenie Pána (Troch kráľov)...

Farské oznamy – Narodenie Pána

  Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok. Ut – Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok. St – Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok. Pia – Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok. Ne...