Farské oznamy – Nedeľa Božieho milosrdenstva

  Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Marka, evanjelistu, sviatok. So – Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,patrónky Európy, sviatok. Ne – 3. veľkonočná nedeľa.   Minulú nedeľu po svätých omšiach bola veľkonočná...

Farské oznamy – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ne – 2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva.   Dnes po svätých omšiach je  Veľkonočná ofera. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať. Až do budúcej nedele je...

Farské oznamy – KVETNÁ NEDEĽA

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Počas veľkonočné trojdnia, obrady budú sa konať vo farskom kostole v Zliechove. Zelený štvrtok – Sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 18:30 Veľký piatok – Bohoslužba slávenia utrpenia a smrti Pána...

Farské oznamy – 5. pôstna nedeľa

  Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ne – Kvetná nedeľa.   Dnes popoludní o 14:00 hod. je krížová cesta vo farskom kostole. Dnes je v našej farnosti predveľkonočná svätá spoveď. Spovedať budeme od 15:00 hod. do 15.45...

Farské oznamy – 4. pôstna nedeľa

Laetare Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ne – 5. pôstna nedeľa – Smrtná. Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu kostola.Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať. Dnes popoludní o 14:00 hod. je krížová...

Farské oznamy – 3. pôstna nedeľa

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť – preložená z 19. marca. Ne – 4. pôstna nedeľa – Laetare.   Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu kostola.Za vaše...