Farské oznamy – 21. nedeľa v období cez rok

26.08.2018 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Moniky, spomienka. Ut – Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. St – Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka. Ne – 22. nedeľa v období cez rok.  ...

Farské oznamy – 20. nedeľa v období cez rok

19. 08. 2018 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka. Ut – Sv. Pia X, pápeža, spomienka. St – Panny Márie Kráľovnej, spomienka. Pia – Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok....

Farské oznamy – 19. nedeľa v období cez rok

12.08. 2018 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:   Ut – Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka. St – Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok. Ne – 20. nedeľa v období cez rok.   Dnes...

Farské oznamy – 18. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Premenenie Pána, sviatok. St – Sv. Dominika, kňaza, spomienka. Št – Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, patr. Európy, sviatok. Pia – Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok. So...

Farské oznamy – 17. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienky. St – Sv. Alfonza Máriu de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. Št – Porciunkuly So – Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka. Ne –...

Farské oznamy – 16. nedeľa v období cez rok

22. 07. 2018 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok St – Sv. Jakuba, apoštola, sviatok. Št – Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka. Pia – Sv. Gorazda...