Farské oznamy – 16. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Jakuba, apoštola, sviatok. St – Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka. Št – Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka. So– Sv. Marty, spomienka. Ne – 17. nedeľa v období...

Farské oznamy – 15. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, sviatok hl.patr.diecézy. So– Sv. Márie Magdalény, sviatok. Ne – 16. nedeľa v období cez rok.   Od dnes do 22.júla 2017 sa vo farnosti...

Farské oznamy – 14. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok. So– Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. Ne – 15. nedeľa v období cez rok. Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Zbierka...

Farské oznamy – 13. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Tomáša, apoštola, sviatok. St – Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť Ne – 14. nedeľa v období cez rok.   Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na...

Farské oznamy – 12. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: St – Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka. Št – Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok. Ne – 13. nedeľa v období cez rok.   Dnes po sv. omšiach...

Farské oznamy – 11. nedeľa v období cez rok

  Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: St – Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka. Pia – Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť. Št – Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť. Ne – 12. nedeľa v období cez rok.   Minulú...