LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

(zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský) „Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“ (Neh 8, 10)   Drahí bratia a sestry, na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné...

Farské oznamy – Kvetná nedeľa

05. 04. 2020 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Počas veľkonočné trojdnia, obrady budú sa konať vo farskom kostole v Zliechove. Zelený štvrtok – Sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 18:30 Veľký piatok – Bohoslužba slávenia...

Farské oznamy – 5. pôstna nedeľa

29. 03. 2020 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ne – Kvetná nedeľa.   Z dôvodu, aby sa nezväčšoval počet neodslúžených úmyslov na sv. omše, budem tieto úmysly slúžiť pri súkromných sv. omšiach vo farskom kostole v Zliechove...

Farské oznamy – 4. pôstna nedeľa – Laetare

22. 03. 2020 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: St – Zvestovanie Pána, slávnosť. Ne – 5. pôstna nedeľa – Smrtná.   Stanovisko KBS: „Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu...

Farské oznamy – 2. pôstna nedeľa

08. 03. 2020   Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ne – 3. pôstna nedeľa.   Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Jarná zbierka na charitu. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať. Dnes popoludní o 14:00...

Farské oznamy – 1. pôstna nedeľa

01. 03. 2020 Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ne – 2. pôstna nedeľa.   Dnes po sv. omšiach je Jarná zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať. Dnes popoludní o 14:00 hod....