Farské oznamy – 6. veľkonočná nedeľa

  Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Št – Nanebovstúpenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok. Pia – Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka. Ne – 7. veľkonočná nedeľa.   Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu...

Farské oznamy – 5. veľkonočná nedeľa

14.05.2017 Liturgický kalendár: Ut – sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka. Ne – 6. veľkonočná nedeľa Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na seminár.Spolu ste obetovali 57,40 €. Dnes je po sv. omšiach Zbierka...

Farské oznamy – 4. veľkonočná nedeľa

Farské oznamy nedeľa Dobrého pastiera Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: So – Blahoslavenej Panny Mária Fatimskej, ľubovoľná spomienka. Ne – 5. veľkonočná nedeľa. Dnes po sv. omšiach je Zbierka na seminár. Za vaše milodary vopred úprimné...

Farské oznamy – 3. veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka. Ut – Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. St – Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok. Ne – 4. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého...

Farské oznamy – Nedeľa Božieho milosrdenstva

  Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Marka, evanjelistu, sviatok. So – Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,patrónky Európy, sviatok. Ne – 3. veľkonočná nedeľa.   Minulú nedeľu po svätých omšiach bola veľkonočná...

Farské oznamy – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ne – 2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva.   Dnes po svätých omšiach je  Veľkonočná ofera. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať. Až do budúcej nedele je...