Spomienka začala sv. omšou v Kostole sv. Vavrinca, ktorú celebroval miestny farár PaedDr. Milan Kozák, po ktorej nasledoval program a kladenie venca pri pamätnej tabuli umiestnenej na priečelí farského kostola, ktorý moderovala predsedníčka miestnej oblasti...