Farské oznamy – 15. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok. Pia – Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. Ne – 16. nedeľa v období cez rok.   Minulú nedeľu po sv. omšiach bola...

Farské oznamy – 14. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť. St – Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka. Ne – 15. nedeľa v období cez rok.   Dnes po sv. omšiach bude...

Farské oznamy – 13. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka. St – Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok. So – Návštevy Panny Márie, sviatok. Ne – 14. nedeľa v období cez rok....

Katolícka akcia

Dňa 17.júna 2016 sa konala pietna spomienka na "Katolícku akciu" v Zliechove. Začala sa sv.omšou v kostole sv. Vavrinca a pokračovala pri pamätnej tabuli, kde sa prihovoril starosta obce Anton Miko

Farské oznamy – 12. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka. Pia – Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť. Ne – 13. nedeľa v období cez rok.   Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na...

Farské oznamy – 11. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka. Ne – 12. nedeľa v období cez rok.   Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu farského kostola. Za vaše milodary...