Farské oznamy – 13. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka. St – Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok. So – Návštevy Panny Márie, sviatok. Ne – 14. nedeľa v období cez rok....

Katolícka akcia

Dňa 17.júna 2016 sa konala pietna spomienka na "Katolícku akciu" v Zliechove. Začala sa sv.omšou v kostole sv. Vavrinca a pokračovala pri pamätnej tabuli, kde sa prihovoril starosta obce Anton Miko

Farské oznamy – 12. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Ut – Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka. Pia – Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť. Ne – 13. nedeľa v období cez rok.   Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na...

Farské oznamy – 11. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: Po – Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka. Ne – 12. nedeľa v období cez rok.   Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu farského kostola. Za vaše milodary...

Farské oznamy – 10. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky: So – Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka. Ne – 11. nedeľa v období cez rok.   Tento týždeň do štvrtku máme v našej farnosti Obnovu Ľudových misií. Pozývam Vás, drahí bratia a sestry prežiť...