Dňa 17.júna 2015 sa vo farnosti Zliechov konala pietna spomienka na „Katolícku akciu“

Spomienka začala sv. omšou v Kostole sv. Vavrinca, ktorú celebroval miestny farár PaedDr. Milan Kozák, po ktorej nasledoval program a kladenie venca pri pamätnej tabuli umiestnenej na priečelí farského kostola, ktorý moderovala predsedníčka miestnej oblasti pani Hedviga Slivková . Po programe nasledovalo malé agapé v klubovni pri farskom úrade.