Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ne – 2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva.

 

Dnes po svätých omšiach je  Veľkonočná ofera. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať.

Až do budúcej nedele je veľkonočná oktáva. Počas celého veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme hymnus Raduj sa nebies kráľovná.

Ďakujem všetkým dobrým ľuďom, ktorý svojou pomocou prispeli k sláveniu Veľkej noci, či už mužom, čo spievali pašie, ľuďom, ktorí upratovali, chystali kostol a zdobili, miništrantom, dievčatám čo čítali, kostolníkom, p. organistke, že sa obetovala a prišla doprevádzať nás hrou na organe. Tiež ženám za predveľkonočné upratanie kostola. Nech dobrý Pán Boh požehná všetkých za ochotu a námahu.

Požehnané veľkonočné sviatky a nech Vás zmŕtvychvstanie Ježiša Kristus posilní vo viere, aby ste mohli svedčiť o tejto radosti aj svojim životom. (K prianiu sa pripája aj váš rodák, pán farár Pavol Hrvol.)

 

Sväté omše:

Po    8:30Za zdravie a Božie požehnanie

        10:00  KR Na úmysel darcu

        11:15  Kopec + Hedviga a Matúš Veliký, syn Paľko, vnuci Patrícia

a Branislav

Ut     16:00 + Augustín Hrvol

St     16:00 + Vlasta a Pavol Hrvol a zať Emil

Št     16:00 KR Na úmysel darcu

Pia   16:00 + Mária a Štefan Vaniak, dcéra Emília a Karol Drozd

So    17:00 Kopec Za veriacich

Ne    8:30  + Ján Ševčík a dcéry

10:00 KR + Štefánia a Anton Hrvol

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.