Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Končí sa veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlí modlitba Anjel Pána.

Po – Preblahoslavenej PM, Matky Cirkvi, spom. alebo Svätodušný pondelok.

Št – Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok.

So – Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka.

Ne – Najsvätejšej Trojice, slávnosť.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na katolícke masmédia. Spolu ste obetovali 42,53 €.

Dnes je po sv. omšiach Zbierka na opravu kostola. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Májová pobožnosť bude dnes o 14.00 hod. vo farskom kostole.

V sobotu o 9:00 hod. bude sv. spoveď prvoprijímajucich detí, rodičov a príbuzných, po nej bude nácvik pre deti.

Pretože na budúcu nedeľu bude 1.sv.prijímanie, tak budú zmenené sv. omše – v sobotu bude o 18:00 v KR a v Kopci v nedeľu o 8:30 hod. V nedeľu  v Zliechove bude o 10:30 hod. so slávnosťou 1.SP. Rodičia s deťmi nech prídu na farský dvor o 10:15 hod. Prosím deti a mládež, aby podľa možností prišli v krojoch.

Na budúcu sobotu je Trojičná púť do Rajeckej Lesnej. Odchod autobusu je o 12.00 hod. z Kopca a postupne vás bude zberať a následne sa zídeme vo farskom kostole na požehnanie pútnikov.

(Z) Teraz po sv. omši je nácvik prvoprijímajucich deti.

Sväté omše:

Po    18:30+ Emília Ševčíková a syn Pavol

Ut     18:30 + Mária a Václav Múčka

St     18:30 + Mária Kuliačková, synovia Rudolf a Jozef a st. rod. z ob. strán

Št     18:30 KR Na úmysel darcu

Pia   8:00 Na úmysel darcu

So    18:00 KR + Jozefína a Štefan Šošovička, dcéra Helena a zať Ján

Ne    8:30Kopec + Jozefína a Ladislav Urbánek

10:30 Z Za veriacich

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.