29. 12. 2019

 

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

St – Bohorodičky Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok.

Št – Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, bis. a uč. Cirkvi, spom.

Pia– Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka.

Ne – 2. nedeľa po Narodení Pána.

 

Na Božie narodenie po sv. omšiach bola Vianočná ofera. Spolu ste obetovali 117,85 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Chcem poďakovať Chrámovému zboru z Ilavy, že prijal moje pozvanie a prišiel nám spríjemniť slávenie sviatku Svätej rodiny svojim spevom.Teraz ešte bude nasledovať krátky vianočný koncert.

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci január, možnosť sv. spovede je ako obvykle pred sv. omšami. Spovedať starých a nevládnych budem v piatok dopoludnia od 8:30 hod. v Zliechove.

Kto by chcel požehnať svoj nový (prerobený) príbytok kňazom, nech  ma osloví a dohodneme si presný termín. Je potrebná však, aby bola celá rodina doma, ktorá býva v dome či byte.

 

Sväté omše:

Po      8:00 Na úmysel darcu

Ut      15:20 Poďakovanie Pánu Bohu za uplynulý rok

17:00 KR Na úmysel darcu

St       8:30 Za veriacich

10:00 Kopec Za zdravie a Božiu pomoc

Št      16:00 KR Na úmysel darcu

Pia    16:00 + Augustín Hrvol a rodičia z oboch strán

So     17:00 KR + Antónia a Tomáš Junko a rodičov

Ne     8:30 + Ján Ševčík, dcéry a zať Zdeno

10:00 Kopec Za veriacich

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.