Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ut – Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Št – Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť, prikázaný sviatok.

Ne – 11. nedeľa v období cez rok.

Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu farského kostola. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať.

Vo štvrtok na sviatok Božieho tela bude sv. omša v KR ráno o  8:00 hod. a v Zliechove o  18:30 hod. V Kopci sv. omša bude s platnosťou na sviatok v stredu večer o 18:00 hod. Poprosím vo štvrtok pripraviť oltáriky podľa počasia okolo kostola. Deti poprosím, aby si doniesli lupienky v košíkoch. Pri speve Ctíme túto sviatosť slávnu, môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Kto by mal záujem je tu ponuka púte do Medžugorja v dňoch 23.júla až 30. júla 2017. Predbežný program si môžete pozrieť na farskej nástenke.

Sväté omše:

Po    8:00Za veriacich

Ut    18:30 + Anton Toráň a rodičov

St     18:00Kopec Na poďakovanie Pánu Bohu a za zdravie a Božiu pomoc

Št     8:00 KR + Anton a Adolf Hlinka – kňazi

18:30 + Agnesa a Rudolf Kašiar a syn Anton

Pia   18:30 + Mária Sláviková

So    19:00 Kopec + Katarína a Štefan Hrvol a syn Bohumil

Ne    8:30  + Oľga Bieliková a rodičia

10:00 KR Za veriacich

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.