27.05. 2018

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Št – Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť, prikázaný sviatok.

Pia – Sv. Justína, mučeníka, spomienka.

Ne – 9. nedeľa v období cez rok.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu kostola. Spolu ste obetovali 127,30 €.  Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Májová pobožnosť dnes nebude.

Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí ste svojou pomocou prispeli k dôstojnej slávnosti Prvého svätého prijímania. Veľmi ma deti potešili, že prišli v kroji.

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci jún. Sv. spoveď bude ako obvykle pred svätou omšou. Nevládnych a chorých po domoch budem spovedať v piatok v Zliechove od 8.30 hod.

Vo štvrtok na sviatok Božieho tela bude sv. omša v KR ráno o  8:00 hod. a v Zliechove o  18:30 hod. V Kopci sv. omša bude s platnosťou na sviatok v stredu večer o 18:00 hod. Poprosím vo štvrtok pripraviť oltáriky podľa počasia okolo kostola. Deti poprosím, aby si doniesli lupienky v košíkoch. Pri speve Ctíme túto sviatosť slávnu, môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

V sobotu odchod autobusu do Mariazellu bude o 5:00 hod. z Rínku. Zoberte si: kartičku poistenia, OP, lieky, jedlo, pitie, JKS, ruženec a dobrú náladu.

Sväté omše:

Po      8:00 + Emília Nikmonová

Ut      8:00 Na úmysel darcu

St     18:00 Kopec Na úmysel darcu

Št       8:00 KR Za veriacich

18:30 + Ondrej Vaško a syn Stanislav

Pia   18:30 + Emília a Ján Skrutek

So    Nebude

Ne      8:30  + Apolónia a Štefan Uriča a rodičov

10:00 KR + Vendelín Vaniak

11:15 Kopec Za veriacich

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.