Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ut – Sv. Marka, evanjelistu, sviatok.

So – Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,patrónky Európy, sviatok.

Ne – 3. veľkonočná nedeľa.

 

Minulú nedeľu po svätých omšiach bola veľkonočná ofera. Za vaše milodary na kostol, kvety a Boží hrob úprimné Pán Boh odplať.

Na budúcu nedeľu po sv. omši, ktorá začína o 8:30 hod. v Zliechove bude stretnutie rodičov prvoprijímajucich detí.

 

Sväté omše:

Po    8:00  Na úmysel darcu

Ut     18:30 Na úmysel darcu

St     18:30 Na úmysel darcu

Št     18:30 KR + Jozef Štrba a dcéry Jarmila a Eva

Pia   18:30 + Jaroslav Žáček a otec Jozef

So    18:00 KR + Antónia a Jozef Krcheň

Ne    8:30  + Mária a Anton Šiplák a starí rodičia z oboch strán

10:30 Kopec Za veriacich

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.