Farské oznamy

Bohorodičky panny Márie

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, bis. a uč. Cirkvi, spom.

Ut – Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka.

Pia – Zjavenie Pána (Troch kráľov) slávnosť a prikázaný sviatok.

Ne – Krst Krista Pána, sviatok.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola vianočná ofera.  Spolu ste obetovali 171,12 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Kto by chcel požehnať svoj nový (prerobený) príbytok kňazom, nech  ma osloví a dohodneme si presný termín. Je potrebná však, aby bola celá rodina doma, ktorá býva v dome či byte.

Sv. omše v piatok na Troch kráľov budú ako v nedeľu Zliechov 8:30, Kopec o 10:00 hod., KR vo štvrtok večer s platnosťou na sviatok o 17:00 hod. Pri sv. omšiach požehnám trojkráľovú vodu.

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci január, možnosť sv. spovede je ako obvykle pred sv. omšou. Spovedať starých a nevládnych budem vo štvrtok dopoludnia od 8:30 hod. v Zliechove.

 

Sväté omše:

Po      8:00 Na úmysel darcu

Ut      8:00 Na úmysel darcu

St     16:00 + Mária a Jozef Človiečik a dcéra Irma

Št     17:00 KR Za veriacich

Pia     8:30 + Antónia a Milan Kuliaček a rodičov z oboch strán

10:00 Kopec + Anna a Jozef Hrehor, rodičov z ob. st. a Zoltán Karas

So    17:00 KR Na úmysel darcu

Ne      8:30 + Viera a Vendelín Ondrejec a + z rodiny Švihlíkovej

10:00 Kopec Za veriacich

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.