Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov. Spolu ste obetovali 55,00 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Počas veľkonočné trojdnia, obrady budú sa konať vo farskom kostole v Zliechove.

  • Zelený štvrtok – Sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 18:30
  • Veľký piatok – Bohoslužba slávenia utrpenia a smrti Pána bude o 15:20

Veľký piatok je deň pokánia a prísny pôst. Iba raz do sýta za deň sa najesť a celý deň bez mäsitého pokrmu.

Krížová cesta bude vo farskom kostole o 09:00 hod.

Biela sobota – Poklona pri Božom hrobe bude od 10:00 do 16:00, keď bude SO uschovaná. Po ukončení poklony v Božom hrobe prosím ľudí o pomoc pri upratovaní kostola a prípravu na vigíliu zmŕtvychvstania, ktorú budeme sláviť o 18:30 hod.

Veľkonočná nedeľa – deň Pánovho zmŕtvychvstania, je to najväčší sviatok kresťanov, sv. omša bude 8:30 v Z, 10:00 v KR, 11:15 v Kopci. Po svätých omšiach bude veľkonočná ofera.

V stredu v Zliechove budem pri sv. omši udeľovať sviatosť pomazania chorých.

Dnes o 14.00 hod. bude vo farskom kostole krížová cesta.

 

Sväté omše:

Po    8:00 Na úmysel darcu

Ut    8:00 Na úmysel darcu

St     16:00 Na úmysel darcu

Št     18:30 + Emília a Štefan Slávik, deti, zaťovia, nevesta a vnuk Paľko

Pia   15:20 obrady Veľkého piatku

So    18:30 + Vilma a Jozef Ďuriš

Ne      8:30 Za veriacich

10:00 KR Na úmysel darcu

11.15 Kopec + František Urbánek, rodičia a švagrina Mária

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.