Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Št – Sv. Justína, mučeníka, spomienka.

Pia – Prvý piatok v mesiaci.

So – Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka.

Ne – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého.

 

Dnes je po sv. omšiach Zbierka katolícke masmédia. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať.

Májová pobožnosť bude dnes o 14.00 hod. vo farskom kostole.

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci jún. Sv. spoveď bude ako obvykle pred svätou omšou. Nevládnych a chorých po domoch budem spovedať v piatok v Zliechove od 8.30 hod.

V sobotu o 9:00 hod. bude sv. spoveď prvoprijímajucich detí, rodičov a príbuzných, po nej bude nácvik pre deti.

Pretože na budúcu nedeľu bude 1.sv.prijímanie, tak budú zmenené sv. omše – v sobotu budú o 18:00 v Kopci a v KR v nedeľu o 8:30 hod. V nedeľu  v Zliechove bude o 10:30 hod. so slávnosťou 1.SP. Rodičia s deťmi nech prídu na farský dvor o 10:15 hod. Prosím deti a mládež, aby podľa možností prišli v krojoch.

(Z) Teraz po sv. omši je nácvik prvoprijímajucich deti.

Sväté omše:

Po    8:00Na úmysel kňaza

Ut    17:00 + Vlasta a Pavol Hrvol

St       9:00Na úmysel kňaza

Št     18:30  KR Nebude

Pia   16:00 + Mária a Václav Múčka a rodičov z oboch strán

So    18:00 Kopec + Mária a Jozef Kušnier a rodičov

Ne    8:30KR Na úmysel darcu

10:30 Z Za veriacich

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.