6. veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Št – Nanebovstúpenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok.

Ne – 7. veľkonočná nedeľa.

 

(Z) Teraz po sv. omši je stretnutie rodičov prvoprijímajucich detí.

Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach Zbierka katolícke masmédia.

Od piatku sa začneme modliť Novénu k Duchu Svätému.

Májová pobožnosť bude dnes o 14.00 hod. vo farskom kostole.

 

Sväté omše:

Po    8:00 + Mária a Ján Toráň

Ut    8:00 Na úmysel darcu

St     18:00 Kopec Za zdravie a Božiu pomoc

Št       8:00 KR Za veriacich

18:30  + Oľga Sláviková

Pia   18:30 + Mária a Augustín Švihlík, synovia, dcéra a zať Vendelín

So    15:00 Z Poďakovanie za 50 rokov manž. života a za zdravie a B. pož.

18:00 KR + Jozefína Štúriková – 1. výročie

Ne      8:30 + Emília a Emil Bielik, Katarína a Ján Híreš, Oľga a Jozef Hajaš

10:00 Kopec + Alžbeta a František Turza

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.