Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

St – Popolcová streda.

Ne – 1. pôstna nedeľa.

 

        Dnes po sv. omši je Zbierka na opravu kostola.  Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať.

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Jarná zbierka na charitu.

Popolcová streda je deň pokánia, prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pri večernej sv. omši na Popolcovú stredu v Zliechove na znak pokánia bude značenie popolom.

Počas pôstneho obdobia budú bývať vo farskom kostole krížové cesty:

  • piatok o 16:00 hod., po nej hneď nasleduje sv. omša, bez kázne
  • nedeľu o 14:00 hod.
  • adorácia v piatok po sv. omši počas pôstu nebude (okrem 1. piatku)

 

Sväté omše:

Po      8:00 Na úmysel darcu

Ut     16:00 Na úmysel darcu

St     16:00Na úmysel darcu

Št     16:00 KRNa úmysel darcu

Pia   16:00 + Zita a Pavol Habdák a rodičov z oboch strán

So    17:00 KR Za veriacich

Ne    8:30 + Milan Kozák a + z rodiny Kozákovej

10:00 Kopec + Milan Cingel – 1. výročie

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.