Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ut – Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka.

St – Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Št – Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok.

Pia  – prvý piatok v mesiaci.

Ne – 6. veľkonočná nedeľa.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na seminár.  Spolu ste obetovali 56,64 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Na budúcu nedeľu po sv. omši v Zliechove bude stretnutie rodičov prvoprijímajucich detí.

Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Počas mesiaca sa pred sv. omšami počas týždňa budeme modliť litánie k Panne Márii 5 min. pred začiatkom sv. omše. V nedeľu bude bývať májová pobožnosť popoludní o 14:00 hod.

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci máj, možnosť sv. spovede je ako obvykle. Spovedať starých a nevládnych budem v piatok dopoludnia od 8:30 hod. v Zliechove.

V piatok pozývam záujemcov o sv. birmovania na sv. omšu o 18:30 hod., po ktorej bude úvodné stretnutie.

 

Sväté omše:

Po     8:00 + Emília Nikmonová

Ut      8:00 Na úmysel darcu

St     18:30 + Ľubomír Vacho a rodičov z oboch strán

Št     18:30 KR Za zdravie a B. požehnanie pre deti Lukáša, Katku a Dávida

Pia   18:30 Poďakovanie za 50 rokov manž. života a za zdravie a B. pož.

So    18:00 Kopec + Anna a Emil Staňo a synovia Vladimír a Ľudovít

Ne      8:30 Za hasičov

10:30 KR Za veriacich

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.