14.05.2017

Liturgický kalendár:

Ut – sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka.

Ne – 6. veľkonočná nedeľa

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na seminár.Spolu ste obetovali 57,40 €.

Dnes je po sv. omšiach Zbierka na opravu kostola. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať.

V pondelok od 10:00 hod. by som poprosil ženy o pomoc pri uprataný fary po výmene okien. Táto výmena bola realizovaná vďaka  daru z Biskupstva Nitra v sume 3.500 € a zvyšok doplatíme z našich prostriedkov.

Od stredy začnem zapisovať sv. omše na druhú polovicu roka.

Dnes je deň matiek – všetko najlepšie k sviatku všetkým matkám.

Sväté omše:

Po        8:00 Na úmysel kňaza

Ut      8:00   Na úmysel darcu

15:00 KR + Jozefína Štúriková – pohreb so sv. omšou

St       18:30 + Ondrej Vaško, syn Stanislav a rodičov Ondreja a Alžbetu

Št       18:30 KR

Pia    18:30 + Katarína a Ján Híreš a dcéra Ľudmila

So      18:00 Kopec + Alžbeta a František Turza

Ne        8:30 + Stanislav Ondrejec a rodičia

10:00 KR Za veriacich

Všetkým, ktorí budú mať budúci týždeň meniny, narodeniny alebo nejaké výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božieho požehnania.