07. 04. 2019

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ne – Kvetná nedeľa.

 

Dnes popoludní o 14:00 hod. je vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty.

Dnes je v našej farnosti predveľkonočná svätá spoveď. Spovedať budeme od 15:00 hod. do 15.45 hod. (po sv. spovedi sa bude podávať sv. prijímanie). Využite, prosím túto možnosť, keď tu bude k dispozícii viac kňazov.

Na Kvetnú nedeľu, keď si pripomíname slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema, pri sv. omšiach budem svätiť bahniatka. Nezabudnime si ich priniesť.

Na budúci víkend pri sv. omšiach na filiálkach budem udeľovať aj sviatosť pomazania chorých.

V piatok pozývam na sv. omšu birmovancov a po nej bude birmovná náuka.

Blížia sa veľkonočné sviatky. Kto by chcel prispieť na výzdobu môžete svoj dar odovzdať ženám, čo sa starajú o kvety alebo do pokladničky na stĺpe pod chórusom.

 

Sväté omše:

Po      8:00 Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého

Ut    16:00 + Anna a Anton Pagáč

St     16:00 + Pavol Vaniak

Št       8:00 KR Na úmysel darcu

Pia   16:00 + Florián Dodek a vnuk Paľko

So    17:00 KR Za veriacich

Ne   8:30 + Anna a Ľudovít Galbavý a rodičov z oboch strán

10:00 Kopec + Agneša a Adam Cíbik a rodičov z oboch strán

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.