Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť.

Ne – Kvetná nedeľa.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu kostola. Spolu ste obetovali 95,30 €.

Dnes po sv. omšiach je Zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov. Letáčiky ku tejto zbierke sú  vzadu na stolíku. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať.

Dnes popoludní o 14:00 hod. je vo farskom kostole krížová cesta.

Dnes je v našej farnosti predveľkonočná svätá spoveď. Spovedať budeme od 15:00 hod. do 15.45 hod. (po sv. spovedi sa bude podávať sv. prijímanie). Využite, prosím túto možnosť, keď tu bude k dispozícii viac kňazov.

Tento týždeň poprosím nahlásiť chorých a nevládnych k predveľkonočnej sv. spovedi po domoch. Budem ich spovedať  v piatok od 9.00 hod.

Na Kvetnú nedeľu, keď si pripomíname slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema, pri sv. omšiach budem svätiť bahniatka. Nezabudnime si ich priniesť.

Na budúci víkend pri sv. omšiach na filiálkach budem udeľovať aj sviatosť pomazania chorých.

Budúci víkend sa mení čas. O 02.00 hod. stredoeurópskeho času si posunieme hodiny na 03.00 hod. letného času.

 

Sväté omše:

Po      8:00 + Emília a Jozef Nikmon

Ut      8:00

St     16:00 + Jozef Žáček a syn Jaroslav

Št     16:00 KR + Ladislav Labuda

Pia   16:00 + Irma Skrutková

So    18:00 Kopec Za veriacich

Ne      8:30 + Mária a Rudolf Slávik

10:00 KR + Emília a Jozef Nikmon

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.