• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • Farské oznamy – 4. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera

 

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka.

St – Sv. Marka, evanjelistu, sviatok.

Ne – 5. veľkonočná nedeľa.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu  farského kostola.  Spolu ste obetovali 213, 90 €  a bohuznáma osoba obetovala na kostol 100,- €.

Dnes po sv. omšiach je Zbierka na seminár. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Záujemcovia o sviatosti birmovania, nech si zoberú prihlášku a vyplnenú mi ju osobne prinesú do budúcej nedele  29. apríla 2018 po sv. omšiach. Birmovné meno a birmovného rodičia doplníte neskôr.

Dňa 02. júna 2018 plánujeme Púť do Mariazellu. Predbežná cena je

25,- € (doprava a cestovné poistenie). Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii po sv. omšiach. Treba nahlásiť meno, priezvisko, adresu a rodné číslo. Počet je limitovaný, tak sa môže stať, že všetkých záujemcov nebude možné zobrať.

 

Sväté omše:

Po    8:00  Poďakovanie za 35 rokov manželského života a prosba o B. pož.

Ut    18:30 Na úmysel darcu

St     18:30 + Vilma a Matúš Kopilec, syn Jozef a nevesta Rozália

Št       8:00 KR Za veriacich

Pia   18:30 + Jaroslav Nikmon – kňaz

So    18:00 KR + Veronika a Alexander Adamec, syn Tomáš a rod. z ob.st.

Ne      8:30 + Žofia a Ľudovít Mihal a rodičov z oboch strán

10:00 Kopec Za zdravie a Božiu pomoc

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.