Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ne – 5. pôstna nedeľa – Smrtná.

Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu kostola. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať.

Dnes popoludní o 14:00 hod. je vo farskom kostole krížová cesta.

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti predveľkonočná svätá spoveď. Spovedať budeme od 15.00 hod.

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov. Letáčiky ku tejto zbierke sú  vzadu kostola na stolíku.

 

Sväté omše:

Po      8:00 Na úmysel ordinára

Ut    16:00 Na úmysel darcu

St     16:00 + Vendelín Stratený, rodičia a vnuk Jakub

Št     16:00 KR Za veriacich

Pia   16:00 + Emília a Anton Stratený a rodičia z oboch strán

So    17:00 KR + Antónia a Jozef Štrba, dcéry a vnuk

Ne      8:30 + rodina Macharová

10:00 Kopec + Branislav Habšuda – 1. výročie

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.