• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • Farské oznamy – 4. adventná nedeľa v roku “B“ – Štedrý deň

 

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Narodenie Pána, slávnosť.

Ut – Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok.

St – Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok.

Št – Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok.

Ne – Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu farského kostola. Spolu ste obetovali 132,70 €. V pondelok, na Božie narodenie bude vianočná ofera. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Betlehemské svetlo si budete môcť zobrať do svojich rodín v nedeľu od 15.30 hod. vo farskom kostole a v KR od 15.15 hod.

 

Sväté omše:

Po      8:30 + Emília Krásna – 10. výročie

10:00 KR Za zdravie a Božiu pomoc

Ut       8:30 + Ľubomír Vacho a rodičia z oboch strán

10:00 KR + Adolf a Anton Hlinka a rodičov

11:15 Kopec + Jozefína a Ladislav Urbánek

St     16:00Na úmysel darcu

Št     16:00 KR Na úmysel darcu

Pia   16:00 + Augustín Hrvol

So    16:30KR + Antónia a Tomáš Junko a starí rodičia z oboch strán

18:00 Kopec + Anna a Mikuláš Muk

Ne    8:30 Za veriacich a na poďakovanie Pánu Bohu

17:00 KR + Zitka a Pavol Štúrik a rodičia z oboch strán

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.