22. 12. 2019

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ut – Štedrý deň

St – Narodenie Pána, slávnosť.

Št – Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok.

Pia – Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok.

So – Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok.

Ne – Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu farského kostola. Spolu ste obetovali 172,00 €. V stredu, na Božie narodenie bude vianočná ofera. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Betlehemské svetlo si budete môcť zobrať do svojich rodín v utorok od 15.30 hod. vo farskom kostole a v KR od 15.15 hod.

Na budúcu nedeľu 29.decembra 2019 vás milí bratia a sestry pozývam do nášho farského kostola na sv. omšu o 10:30 hod. na ktorej bude spievať Chrámový zbor Ilavčan a po nej bude krátky vianočný koncert.

 

Sväté omše:

Po   8:00 + Emília Pružincová a rodičia

Ut   22:00 Kopec + Terézia a Milan Cingel, rodičov z oboch strán, Margita Lacková a rodičov Auréliu a Jána

24:00 Z Za veriacich

St    8:30 + z rodiny Kuliačkovej

10:00 KRZa dobrodincov našej farnosti

Št    8:30 + Ľubomír Vacho a rodičov z oboch strán

10:00 KR + Anton a Adolf Hlinka – kňazi

11:15 Kopec + Apolónia Rexová – 1. výročie

Pia  16:00 + Ján Toráň

So   17:00 Kopec + Mária a Jozef Ondreját a rodičov z oboch strán

Ne   8:30KR Za veriacich

10:30 + Emília Nikmonová

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.