Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ne – Narodenie Pána, slávnosť.

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu kostola. Spolu ste obetovali 142,20 €. Na Božie narodenie bude vianočná ofera. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Betlehemské svetlo si budete môcť zobrať do svojich rodín v sobotu od 15.30 hod. vo farskom kostole a v KR od 15.15 hod.

Spovedať budem ešte v piatok od 18:00 hod. Možnosť sv. spovede je aj dnes od 14.00 hod. v Čavoji a Valaskej Belej.

V stredu od 9:00 hod. prosím o pomoc pri ozdobovaní stromčekov.

Sväté omše:

Po      8:00 Na úmysel darcu

Ut       8:00Na úmysel darcu

St       8:00+ Mária Kuliačková, synovia Rudolf a Jozef a st. rod. z ob. strán

Št     8:00 KR Na úmysel darcu

Pia   16:00 + Emília Pružincová a rodičia Štefan a Apolónia

So    22:00 KR + Jozef Štúrik

24:00 Za veriacich

Ne    8:30 + Augustín Hrvol a rodičov z oboch strán

10:00 Kopec + Agnesa a Adam Cíbik a syn Stanislav

 

 Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.