24. 11. 2019 Nedeľa Krista kráľa

 

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka.

So – Sv. Ondreja, apoštola, sviatok.

Ne – 1. adventná nedeľa v roku „A“.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu farského kostola. Spolu ste obetovali 107,70 €. Z krstu a poľovníci obetovali na kostol 150,- €. Za vaše milodary  úprimné Pán Boh odplať.

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Jesenná zbierka na charitu.

Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach budem svätiť adventné vence. Počas týždňa si teda nejaké môžeme pripraviť a priniesť v nedeľu (v sobotu) na posvätenie.

Kto by mal záujem o kalendár z Adeli centra môžete si ho pozrieť na kachliach pri bočnom vchode kostola a zakúpiť v sakristii. Tento rok je opäť stolový a cena je 7,- €.

 

Sväté omše:

Po      8:00 Za zdravie a Božie požehnanie

Ut    16:00 + Ján Žáčik

St     16:00 + Irena a Ondrej Bielik, Danka a Jozef Pagáč, Jozef a Peter Bielik

Št     16:00 KR + František Matula

Pia   16:00 + Katarína a Ondrej Sedláček, dcéra Katarína a zať Emil

So    17:00 Kopec + Františka a Viktor Chovanec a deti

Ne    8:30 + Helena Rebrová

10:00 KR Za veriacich

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.