Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Št – Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka.

Ne – 34. nedeľa v období cez rok – Nedeľa Krista Kráľa.

 

Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu farského kostola. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať.

Zo SSV zaslali Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu, DVD Bitka pri Viedni a zľavové kupóny. Členské za rok je 5,- €. Členovia SSV si môžu tieto veci prevziať po sv. omši v sakristii.

Kto má záujem o nástenné a stolové kalendáre zo SSV, môže sa zapísať na objednávku. (sú na kachliach pri bočnom vchode) Stolový kalendár je po 2,50 €, nástenný kalendár je po 1,- €, nástenný detský kalendár je po 2,20 € a  dvojtýždňový stolový je po 1,60 €.Ponúkam aj trochu drahší stolový kalendár za 7,00 €, ktorého kúpou podporíte liečbu deti v Adeli Piešťany.

Manželom dávam do pozornosti Originálne manželské rekolekcie. Bližšie informácie nájdete na farskej nástenke.

Kto by chcel vyrezať vo svojej záhradke stromček a darovať ho do kostola nech sa mi čím skôr ozve.

 

Sväté omše:

Po      8:00 Na úmysel kňaza

Ut       8:00 + Janka Martinková a + z rodiny Martinkovej a Kopčanovej

St     15:00+ Augustín Hrvol

Št     Nebude

Pia   16:00 Za zdravie a Božie požehnanie

So    15:00 sobášna

17:00 Kopec + Alžbeta a František Turza

Ne    8:30 + Mária a Pavol Zábojník a synovia

10:00 KR + Alojz Pružinec

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.