Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre, sviatok.

Ut  – Obetovanie Panny Márie, spomienka.

St – Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka.

Pia – Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka.

Ne – 34. nedeľa v období cez rok – Krista Kráľa.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu farského kostola. Spolu ste obetovali 101,60 €. Poľovníci obetovali na kostol 50,00 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Kto má ešte záujem o nástenné a stolové kalendáre zo SSV, môže sa ešte dnes zapísať na objednávku.

Od utorka budem zapisovať sv. omše na 1. polrok roku 2018.

Kto by chcel vyrezať vo svojej záhradke stromček a darovať ho do kostola nech sa mi čím skôr ozve.

 

Sväté omše:

Po      8:00 + Vilma Bieliková

Ut    16:00 Na úmysel darcu

St     16:00 + Alžbeta a Štefan Sýkora a za zdravie a Božiu pomoc v rodine

Št     16:00 KR Za zdravie a Božiu pomoc

Pia   16:00 +Emília a Emil Skrutek, syn Ján, nevesta Emília, dcéry Mária

a Zita, zaťovia Anton a Pavol

So    17:00 KR + Katarína a Rudolf Vonostranský

Ne      8:30 + Katarína a Ondrej Sedláček, dcéra Katarína a zať Emil

10:00 Kopec Za veriacich

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.