27. 10. 2019

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok.

Pia – Všetkých svätých – slávnosť a prikázaný sviatok.

So – Spomienka na Všetkých verných zosnulých.

Ne – 31. nedeľa v období cez rok – svätohubertovská sv. omša.

 

Dnes bude vo farskom kostole o 14.00 hod. modlitba sv. ruženca.

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na misie. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Veriaci, ktorý na Dušičky nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky  pre duše v očistci. K tomu sú potrebné ešte tri podmienky: 1. sv. spoveď, 2. sv. prijímanie,  3. modlitba na úmysel Sv. Otca. Kto v čase od 1. do 8. nov. navštívi cintorín a pomodli sa za zosnulých, pri zachovaní predchádzajúcich podmienok, tiež môže získať odpustky pre duše v očistci.

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci november. Sv. spoveď bude  pred sv. omšami. Spovedať nevládnych a chorých po domoch budem vo štvrtok od 9:00 hod. v Zliechove.

V piatok  popoludní o 14:00 hod. bude na cintoríne v Zliechove dušičková pobožnosť.

Kto si nevyzdvihol ešte veci zo SSV a kalendáre, urobte tak po sv. omši.

 

Sväté omše:

Po    8:00 + Andrej Raučina

Ut    17:00 + Emília a Ondrej Páleš a Alžbeta Pálešová

St     17:00 + Emil Toráň

Št     17:00 KR + Ivan Juda

Pia     8:30 + Božena a Vendelín Toráň a rodičov z oboch strán

10:00 Kopec Za veriacich

So      8:30 Na úmysel kňaza

17:00 Kopec + Mária a Štefan Ondreját a syn Stanislav

Ne     8:30 KR + Ľudmila a Ľudovít Híreš

10:30 Z Za veriacich – svätohubertovská sv. omša

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.