Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

St – Všetkých svätých – slávnosť a prikázaný sviatok.

Št – Spomienka na Všetkých verných zosnulých.

So – Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka.

Ne – 31. nedeľa v období cez rok – svätohubertovská sv. omša.

         Dnes bude vo farskom kostole o 14.00 hod. modlitba sv. ruženca.

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na misie. Spolu ste obetovali 50,00 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

V stredu  popoludní o 14:00 hod. bude na cintoríne v Zliechove dušičková pobožnosť.

Veriaci, ktorý na Dušičky nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky  pre duše v očistci. K tomu sú potrebné ešte tri podmienky: 1. sv. spoveď, 2. sv. prijímanie,  3. modlitba na úmysel Sv. Otca. Kto v čase od 1. do 8. nov. navštívi cintorín a pomodli sa za zosnulých, pri zachovaní predchádzajúcich podmienok, tiež môže získať odpustky pre duše v očistci.

Nakoľko sa už skrátil deň od tohto týždňa mení sa poriadok sv. omší –  počas týždňa budú v Zliechove aj v KR o 16:00, v sobotu na filiálkach o 17:00 hod. Nedeľa ostáva nezmenená.

Kto si nevyzdvihol podielové veci zo SSV nech tak urobí po sv. omši.

Sväté omše:

Po      8:00 + Andrej Raučina

Ut    17:00 Kopec + Paulína a Štefan Ondreját

St       8:30 Za veriacich

10:00 KR + Jozefína a Emil Rendek a zaťovia

Št     16:00 Na úmysel kňaza

Pia   16:00 + Jaroslav Žáček a otec Jozef

So    17:00 KR + Jozef Kuljaček – 1. výročie

Ne      8:30 Kopec Poďakovanie za 90 rokov života a za zdravie a B.P.

10:30 Z Za veriacich – svätohubertovská sv. omša

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.