Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka.

Ut – Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.

St – Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok.

Ne – 4. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera.

 

(Z)Teraz po sv. omši je stretnutie rodičov prvoprijímajucich detí.

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Zbierka na seminár.

Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Počas mesiaca sa pred sv. omšami počas týždňa budeme modliť litánie k Panne Márii 5 min. pred začiatkom sv. omše.V nedeľu bude bývať májová pobožnosť popoludní o 14:00 hod.

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci máj, možnosť sv. spovede je ako obvykle. Spovedať starých a nevládnych budem v piatok dopoludnia od 8:30 hod. v Zliechove.

 

Sväté omše:

Po    8:00  Na úmysel darcu

Ut     18:30 + Emília a Emil Skrutek

St     18:30 + Vilma a Matúš Kopilec a vnuk Jozef

Št     18:30 KR Na úmysel darcu

Pia   18:30 Za živých a zosnulých hasičov našej farnosti

So    18:00 Kopec Za veriacich

Ne    8:30  Poďakovanie za 50 rokov života a za zdravie a Božiu pomoc

10:00 KR+ Vlasta a Pavol Adamec a ostatných + z rodiny Adamcovej

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.