Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

 

Po – Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok.

Ut – Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka.

Št – Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Ne – 4. nedeľa v období cez rok.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu kostola. Spolu ste obetovali 94,15 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

 

Sväté omše:

Po      8:00 Na úmysel darcu

Ut     16:00 Na úmysel darcu

St     16:00 + Anna a Štefan Nikmon a synovia kňaz Jaroslav a Jozef

Št       8:00 KR + Ján Michalík

Pia    16:00 + Ľudovít Galbavý

So    17:00 Kopec Za veriacich

Ne      8:30 + Emil Fígel

10:00 KR + Jozefína a Ondrej Zubárik, dcéra Jožka a rodičia z ob.strán

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.