29. 09. 2019

 

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Ut – Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spom.

St – Svätých anjelov strážcov, spomienka.

Pia – Sv. Františka Assiského, spomienka.

Ne – 27. nedeľa v období cez rok.

 

Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii. Pred sv. omšami počas mesiaca sa budeme  modlievať modlitbu sv. ruženca a Loretánske litánie. V nedeľu modlitba ruženca bude bývať o 14:00 hod. vo farskom kostole. Kto sa v mesiaci októbri modlí ruženec v spoločenstve s ľuďmi v kostole alebo doma v rodine, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci október. Sv. spoveď  bude podľa možnosti pred sv. omšami. Spovedať nevládnych a chorých po domoch tento mesiac nebudem.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Múdry, bývajúci v Novej Dubnici a Romana Horňáková, bývajúca v Novej Dubnici. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade.

Nastávajúci týždeň v prípade pohrebu alebo zaopatrovania sa obráťte na Farnosť v Čičmanoch č. tel.: 041/549 21 08.

 

Sväté omše:

Po    Nebude

Ut    Nebude

St     18:30 + Mária a Jozef Pejko

Št     Nebude

Pia   18:30 + Jaroslav Nikmon – kňaz

So    18:00 Kopec + Stanislav Cíbik ml. a jeho rodičia

Ne    8:30 + Mária a Rudolf Slávik a rodičia z oboch strán

10:00 KR + Jolana a Jozef Gago

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.