27. 09. 2020

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ut – Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok.

St – Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Št – Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spom.

Pia – Svätých anjelov strážcov, spomienka.

Ne – 27. nedeľa v období cez rok.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu kostola. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Svätého otca.

Zo SSV nám zaslali podielové veci. Členské za rok je 8,- €. Členovia SSV si môžu tieto veci prevziať po sv. omšiach v sakristii.

Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii. Pred sv. omšami počas mesiaca sa budeme  modlievať modlitbu sv. ruženca a Loretánske litánie. V nedeľu modlitba ruženca bude bývať o 14:00 hod. vo farskom kostole. Kto sa v mesiaci októbri modlí ruženec v spoločenstve s ľuďmi v kostole alebo doma v rodine, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci október. Sv. spoveď bude ako obvykle pred sv. omšami. Spovedať nevládnych a chorých po domoch budem v piatok od 8:30 hod.

 

Sväté omše:

Po     8:00 + Jozef

Ut     8:00 Na úmysel darcu

St     18:30 + Mária a Pavol Kuliaček, synovia Pavol a Milan

Št      8:00 KR + Jozef

Pia   18:30 + Vilma Múčková a jej rodičia Vilma a Vendelín Samaš

So    18:00 Kopec Za veriacich

Ne    8:30 + Božena a Vendelín Toráň

10:00 KR + Jolana a Jozef Gago

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.