22. 09. 2019

 

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka.

Pia – Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka.

Ne – 26. nedeľa v období cez rok.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu kostola.  Spolu ste obetovali 331,23 €. Bohuznáma osoba obetovala na kostol 50,- €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Kto má záujem o nástenné a stolové kalendáre zo SSV, môže sa zapísať na objednávku. (sú na kachliach pri bočnom vchode) Stolový kalendár je po 2,50 €, nástenný kalendár je po 1,50 €, nástenný detský kalendár je po 3,- € a dvojtýždňový stolový je po 2,50 €

Nastávajúci týždeň v prípade pohrebu alebo zaopatrovania sa obráťte na Farnosť v Čičmanoch č. tel.: 041/549 21 08.

 

Sväté omše:

Po      6:30 Na úmysel darcu

Ut    Nebude

St     18:30 + Mária a Emil Vicen a rodičia

Št     Nebude

Pia     9:00 + Anton Vaniak a rodičia

So    18:00 KR + Paulina a Pavol Maslaňák, zať Ľudovít a synovia Milan a František

Ne      8:30 + Oľga Bieliková a rodičia

10:00 Kopec + Mária a Jozef Kušnier, vnučka Andrejka a rod. z ob. str.

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.