Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

St – Sv. Ondreja Kima Taegona a Pavla Chonga Hasanga a spol., muč., sp.

Št –  Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok.

Pia – Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, spomienka.

So – Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka.

Ne – 25. nedeľa v období cez rok.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Jesenná zbierka na seminár. Spolu ste obetovali 51,- €. Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu farského kostola. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Tento týždeň sú Jesenné kántrové dni. Streda, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní je Poďakovanie za úrodu.

Preto budúci víkend si doneste plody zeme na sv. omše a ich posvätíme.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Vicen, syn Jozefa a Márie r. Jankovičovej, bytom Zliechov 290 a Lenka Tarabusová, dcéra Martina a Anny r. Patkovej, bytom Závacká 104, Nemšová. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade.

 

Sväté omše:

Po      8:00 Za veriacich

Ut    18:30 Na úmysel darcu

St     18:30 + Karolína a Arnold Hrvol, dcéra Oľga a zať Anton

Št     18:30 KR + Mária a Adam Kašiar, synovia, nevesty a vnuci

Pia   18:30 + Ľubomír Vacho a rodičov z oboch strán

So    18:00 Kopec + Mária a Jozef Kušnier

Ne      8:30 + Mária a Jozef Budinský, syn Štefan a Antónia Mošková

10:00 KR Poďakovanie za dožitých 50 rokov a prosba o požehnanie do ďalších rokov života

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.