08. 09. 2019

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Št– Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka.

Pia – Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.

So– Povýšenie Svätého Kríža, sviatok.

Ne – Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť. (24.c.r.)

 

Zo SSV zaslali Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu, Litánie pre verejnú a súkromnú pobožnosť a vreckový kalendárik 2020. Členské za rok je 8,- €. Členovia SSV si môžu tieto veci prevziať po sv. omšiach v sakristii.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Staňo, bývajúci v Košeckom Podhradí a Lenka Pálešová, bývajúca v Kopci. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade.

V nedeľu sú v Košeckom Rovnom hody, preto pozývam obyvateľov tejto dedinky, aby prišli na svätú omšu v kroji a takto slávnostne prežili tento krásny deň. Pozývam aj veriacich zo Zliechova si spraviť púť k Sedembolestnej PM.

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Zbierka na opravu kostola.

 

Sväté omše:

Po     8:00 Na úmysel darcu

Ut    18:30 + Mária a Vendelín Kašiar

St     18:30 + Vilma a Matúš Kopilec, syn Jozef a nevesta Rozália

Št     18:30 KR + Bohuslav Pružinec

Pia   18:30 + Irma a Jozef Hašo a syn Jozef

So    18:00 Kopec + Mária a Michal Hrubo a vnučka Anna

Ne    8:30 Za veriacich

10:00 KR + Anna a Ján Híreš, syn Ján a za dar života pre Jozefínu Miakišovú

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.