Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ut– Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka.

St – Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Št – Povýšenie Svätého Kríža, sviatok.

Pia – Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť.

So – Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov.

Ne – 24. nedeľa v období cez rok.

 

Dnes po sv. omšiach je Jesenná zbierka na seminár. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať.

V piatok sú v Košeckom Rovnom hody, preto pozývam obyvateľov tejto dedinky, aby prišli na svätú omšu v kroji a takto slávnostne prežili tento krásny deň. Pozývam aj veriacich zo Zliechova si spraviť púť k Sedembolestnej PM.

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Zbierka na opravu kostola.

Sväté omše:

Po      8:00 Na úmysel darcu

Ut    18:30 Na úmysel darcu

St     18:30 + Vilma a Matúš Kopilec, syn Jozef a nevesta Rozália

Št     18:00 Kopec + Mária a Michal Hrubo a vnučka Anna

Pia     8:30 Za pútnikov v Rajeckej Lesnej

10:00 KR + Tekla a Anton Kršiak, dcéra, synovia, zať a nevesty

So    18:00 KR + Antónia a Jozef Krcheň

Ne      8:30 + Mária a Rudolf Slávik

10:00 Kopec + Mária a Štefan Ondreját

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.