Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

 

Št – Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Ne – 23. nedeľa v cezročnom období.

 

Dnes je v našej farnosti výročná farská poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená vo farskom kostole od 14:00 do 15:00 hod., kedy bude ukončenie poklony.

Od soboty začínajú v našej farnosti Ľudové misie. Pozývam Vás, drahí bratia a sestry prežiť jedinečný čas, kedy si môžeme obnoviť našu vieru. Začínajú sv. omšou v sobotu 5. septembra 2015 o 18:00 hod. vo farskom kostole. Program týchto misií je vyvesený na farskej nástenke ako aj na oboch obchodoch. Nájdime si čas na tieto misie a využime túto jedinečnú príležitosť.

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci september. Sv. spoveď bude ako obvykle pred sv. omšami. Spovedať budú aj pátri misionári počas misii, tak môžete ísť aj potom na sv. spoveď. Chorých a nevládnych ja nebudem teraz spovedať, navštívia ich až pátri misionári počas misii. Presný termín Vám oznámia oni sami.

 

Sväté omše:

Po      8:00

Ut        8:00 + Katarína a Imrich Kučera a zať Ján Múčka

St      18:30 + Emília a Emil Fígel a syn Emil

Št      18:30 KR + Terézia a Vendelín Zliechovec, dcéry Mária a Jozefína

Pia    18:30 + Danka a Jozef Pagáč

So    18:00 Za veriacich

Ne       8:00 Kopec

           8:00 KR + Bohuslav Pružinec – 1. výročie

10:00 + Vendelín Hrvol, zať Slavomír a rodičia z oboch strán

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.