Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ut – Sv. Terézie z Kalkaty, panny a rehoľnice, ľub. spom. (Matky Terezy).

Št – Sv. košických mučeníkov, spomienka.

Pia – Narodenie Panny Márie, sviatok.

Ne – 23. nedeľa v období cez rok.

 

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Jesenná zbierka na seminár.

Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku.

Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.

Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

Chcem poďakovať chlapom, ženám a dievčatám za umytie okien na kostole a za upratanie fary po maľovke horných izieb.

Sväté omše:

Po      7:00 Na úmysel darcu

Ut       8:00Na úmysel darcu

St     18:30 + Oľga Vašková a dcéra Katarína

Št       8:00 KR Na úmysel darcu

Pia   18:30 + Rudolf Hrehor a syn Milan

So    18:00 Kopec Za veriacich

Ne    8:30 + Vendelín Hrvol, zať Slavomír a rodičov z oboch strán

10:00 KR + Viktória a Martin Čavojec

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.